Družstevná 1470

Informácie o spoločenstve

Názov
Spoločenstvo vlastníkov bytov v dome na Družstevnej ul. č. 1470
Založené v roku
1999
Adresa
SVB, Družstevná 1470/10, 066 01 Humenné
IČO
37786261
DIČ
2021518114
Účet
číslo: SK43 0200 0000 0015 9899 3151
Banka
Všeobecná úverová banka, a.s.

Informácie o predsedovi

Meno
Miroslav Kasič
Funkčné obdobie od
18.01.2005
Mobilné číslo
0907 993 098
Telefónne číslo
E-mailová adresa

Sekcia pre vlastníkov

Sekcia pre predsedu