26. novembra 1508

Informácie o spoločenstve

Názov
Spoločenstvo vlastníkov bytov 26. novembra 1508
Založené v roku
2010
Adresa
SVB, 26. novembra 1508/4, 066 01 Humenné
IČO
42090563
DIČ
2022975812
Účet
SK67 0900 0000 0004 6453 3446
Banka
Slovenská sporiteľňa, a. s.

Informácie o predsedovi

Meno
RNDr. Milan Bačík
Funkčné obdobie od
1/2010, 10/2015, 7/2019, 6/2022
Mobilné číslo
0944 903 745
Telefónne číslo
E-mailová adresa

Sekcia pre vlastníkov

Sekcia pre predsedu