Dobrianskeho 1669

Informácie o spoločenstve

Názov
Spoločenstvo vlastníkov bytov v dome na Dobrianskeho ul. č. 1669
Založené v roku
1998
Adresa
SVB, Dobrianskeho 1669/13, 066 01 Humenné
IČO
37870513
DIČ
2021644207
Účet
SK83 1100 0000 0026 2355 1123
Banka
Tatra banka, a.s.

Informácie o predsedovi

Meno
Iveta Leškovačová
Funkčné obdobie od
31.5.2021
Mobilné číslo
0907 947 605
Telefónne číslo
E-mailová adresa

Sekcia pre vlastníkov

Sekcia pre predsedu