Dobrianskeho 1670

Informácie o spoločenstve

Názov
Spoločenstvo vlastníkov bytov v dome na Dobrianskeho ulici č. 1670
Založené v roku
2004
Adresa
SVB, Dobrianskeho 1670/23, 066 01 Humenné
IČO
37795872
DIČ
2021720987
Účet
číslo: SK85 0900 0000 0004 6162 5935
Banka
Slovenská sporiteľňa, a. s.

Informácie o predsedovi

Meno
RSDr. Ľudovít Hesek
Funkčné obdobie od
28.6.2016
Mobilné číslo
0948 203 321
Telefónne číslo
E-mailová adresa

Sekcia pre vlastníkov

Sekcia pre predsedu