Dobrianskeho 1670

Informácie o spoločenstve

Názov
Spoločenstvo vlastníkov bytov v dome na Dobrianskeho ulici č. 1670
Založené v roku
2004
Adresa
SVB, Dobrianskeho 1670/23, 066 01 Humenné
IČO
37795872
DIČ
2021720987
Účet
SK85 0900 0000 0004 6162 5935
Banka
Slovenská sporiteľňa, a. s.

Informácie o predsedovi

Meno
Zimovčák Radoslav
Funkčné obdobie od
6/2019, 8/2022
Mobilné číslo
0907 182 260
Telefónne číslo
E-mailová adresa

Sekcia pre vlastníkov

Sekcia pre predsedu