Duchnovičova 1679

Informácie o spoločenstve

Názov
Spoločenstvo vlastníkov bytov v dome na Duchnovičovej ul. č.1679
Založené v roku
2000
Adresa
SVB, Duchnovičova 1679/14, 066 01 Humenné
IČO
37939998
DIČ
2022331256
Účet
SK68 7500 0000 0040 0712 6149
Banka
Československá obchodná banka, a.s.

Informácie o predsedovi

Meno
Adela Vrblovská
Funkčné obdobie od
6/2006, 10/2015, 6/2022
Mobilné číslo
0905 438 290
Telefónne číslo
E-mailová adresa

Sekcia pre vlastníkov

Sekcia pre predsedu