Hrnčiarska 1699

Informácie o spoločenstve

Názov
Spoločenstvo SVB Hrnčiarska 17
Založené v roku
2001
Adresa
Spoločenstvo vlastníkov bytov, Hrnčiarska 1699/17, 066 01 Humenné
IČO
37870700
DIČ
2021634736
Účet
SK24 7500 0000 0040 0848 5426
Banka
Československá obchodná banka, a.s.

Informácie o predsedovi

Meno
Helena Sisková
Funkčné obdobie od
9.9.2020
Mobilné číslo
0908 871 362
Telefónne číslo
E-mailová adresa

Sekcia pre vlastníkov

Sekcia pre predsedu