Komenského 659

Informácie o spoločenstve

Názov
Spoločenstvo vlastníkov bytov na Komenského 659
Založené v roku
2004
Adresa
Komenského 659, 068 01 Medzilaborce
IČO
37884972
DIČ
0000000000
Účet
SK87 0900 0000 0004 6222 3225
Banka
SLSP

Informácie o predsedovi

Meno
Darina Antoličová
Funkčné obdobie od
07.11.2016
Mobilné číslo
Telefónne číslo
E-mailová adresa

Sekcia pre vlastníkov

Sekcia pre predsedu