Kukorelliho 1495

Informácie o spoločenstve

Názov
Spoločenstvo vlastníkov bytov v dome na ul. Kukorelliho č. 1495
Založené v roku
2005
Adresa
SVB, Kukorelliho 1495/2, 066 01 Humenné
IČO
36160237
DIČ
2021396828
Účet
SK47 7500 0000 0040 1751 8234
Banka
Československá obchodná banka, a.s.

Informácie o predsedovi

Meno
Ing. Lenka Ondušková
Funkčné obdobie od
6/2013
Mobilné číslo
0905 170 970
Telefónne číslo
E-mailová adresa

Sekcia pre vlastníkov

Sekcia pre predsedu