Kukorelliho 1497

Informácie o spoločenstve

Názov
Spoločenstvo vlastníkov bytov v dome na Kukorelliho ul. č. 1497
Založené v roku
1997
Adresa
SVB, Kukorelliho 1497/6, 066 01 Humenné
IČO
36163147
DIČ
2021725992
Účet
SK60 1111 0000 0011 4331 0000
Banka
UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Informácie o predsedovi

Meno
MVDr. Eduard Sopko
Funkčné obdobie od
25.02.2015
Mobilné číslo
0917 747 182
Telefónne číslo
E-mailová adresa

Sekcia pre vlastníkov

Sekcia pre predsedu