Osloboditeľov 1582

Informácie o spoločenstve

Názov
Spoločenstvo vlastníkov bytov Osloboditeľov 1582
Založené v roku
2016
Adresa
SVB, Osloboditeľov 1582/16, 066 01 Humenné
IČO
50373153
DIČ
2120315043
Účet
SK04 0900 0000 0051 5791 6634
Banka
Slovenská sporiteľňa, a. s.

Informácie o predsedovi

Meno
Ing. Dana Ongradyová
Funkčné obdobie od
7/2016, 6/2018, 11/2022
Mobilné číslo
0915 230 140
Telefónne číslo
E-mailová adresa
osloboditelov16.humenne@gmail.com

Sekcia pre vlastníkov

Sekcia pre predsedu