Partizánska 2509

Informácie o spoločenstve

Názov
Spoločenstvo vlastníkov bytov v dome na Partizánskej ul. č. 2509
Založené v roku
2002
Adresa
SVB, Partizánska 2509/38, 066 01 Humenné
IČO
37794132
DIČ
2021672400
Účet
SK71 7500 0000 0040 1110 0670
Banka
Československá obchodná banka, a.s.

Informácie o predsedovi

Meno
Ing. Miroslav Šiba
Funkčné obdobie od
6.7.2020
Mobilné číslo
0918 414 664
Telefónne číslo
E-mailová adresa
gamax@gamax-sk.eu

Sekcia pre vlastníkov

Sekcia pre predsedu