Puškinova 1715

Informácie o spoločenstve

Názov
Spoločenstvo vlasstníkov bytov Puškinova 1715
Založené v roku
2012
Adresa
SVB, Puškinova 1715/3, 066 01 Humenné
IČO
42234603
DIČ
2023475311
Účet
SK35 1111 0000 0012 0763 6000
Banka
UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Informácie o predsedovi

Meno
Martin Hajdučko
Funkčné obdobie od
3.11.2022
Mobilné číslo
0915 560 822
Telefónne číslo
E-mailová adresa

Sekcia pre vlastníkov

Sekcia pre predsedu