Puškinova 1716

Informácie o spoločenstve

Názov
MAMBYT
Založené v roku
2001
Adresa
SVB MAMBYT, Puškinova 1716/6, 066 01 Humenné
IČO
37870581
DIČ
2021639807
Účet
SK27 1100 0000 0026 2055 1048
Banka
Tatra banka, a.s.

Informácie o predsedovi

Meno
Ľubica Šibová
Funkčné obdobie od
12.12.2019
Mobilné číslo
0915 153 954
Telefónne číslo
E-mailová adresa

Sekcia pre vlastníkov

Sekcia pre predsedu