Sokolovská 1685

Informácie o spoločenstve

Názov
Spoločenstvo vlastníkov bytov Sokolovská 1685
Založené v roku
2009
Adresa
SVB, Sokolovská 1685/9, 066 01 Humenné
IČO
42086078
DIČ
2022808128
Účet
SK34 7500 0000 0040 0732 0179
Banka
Československá obchodná banka, a.s.

Informácie o predsedovi

Meno
Ján Bitnár
Funkčné obdobie od
3.3.2020
Mobilné číslo
0905 179 466
Telefónne číslo
E-mailová adresa

Sekcia pre vlastníkov

Sekcia pre predsedu