Sokolovská 1685

Informácie o spoločenstve

Názov
Spoločenstvo vlastníkov bytov Sokolovská 1685
Založené v roku
2009
Adresa
SVB, Sokolovská 1685/9, 066 01 Humenné
IČO
42086078
DIČ
2022808128
Účet
číslo: SK34 7500 0000 0040 0732 0179
Banka
Československá obchodná banka, a.s.

Informácie o predsedovi

Meno
Bc. Miriam Bujačková
Funkčné obdobie od
22.6.2016
Mobilné číslo
0903 635 905
Telefónne číslo
E-mailová adresa

Sekcia pre vlastníkov

Sekcia pre predsedu