SVB DEMO

Informácie o spoločenstve

Názov
SVB DEMO
Založené v roku
2016
Adresa
Humenné
IČO
22222222
DIČ
2222222222
Účet
22222222
Banka
Banka

Informácie o predsedovi

Meno
vaše meno
Funkčné obdobie od
11.07.2016
Mobilné číslo
Telefónne číslo
E-mailová adresa

Sekcia pre vlastníkov

Sekcia pre predsedu