Třebíčska 1840

Informácie o spoločenstve

Názov
Spoločenstvo vlastníkov bytov v dome na ul. Třebíčskej č. 1840
Založené v roku
1998
Adresa
SVB Třebíčska 1840/14, 066 01 Humenné
IČO
36160270
DIČ
2021375136
Účet
SK35 1100 0000 0026 2655 0257
Banka
Tatra banka, a.s.

Informácie o predsedovi

Meno
Ing. Štefan Tecák
Funkčné obdobie od
26.4.2022
Mobilné číslo
0908 996 380
Telefónne číslo
E-mailová adresa

Sekcia pre vlastníkov

Sekcia pre predsedu